Individuele Supervisie

Heb jij ervaringen op jouw werk waarbij jouw handelen je puzzelt? Bijvoorbeeld bij of na (agressie)-incidenten? Wil jij jezelf als (zorg)professional verder ontwikkelen en wil jij daarbij jouw handelen onderzoeken? Ik bied daarvoor Supervisie aan. Wat houdt dat precies in? Supervisie is een individueel leerproces waarbij we ingaan op jouw leervragen ten aanzien van jouw werk. Je reflecteert op jouw eigen werkervaringen en ik begeleid jou daarbij. Supervisie is gericht op het leren van deze ervaringen. Supervisie heeft als doel dat jouw kwaliteit van dienstverlening verbetert en dat jij jouw eigen leerproces vorm kan geven. Bij supervisie hoort ook (schriftelijk) reflecteren, dit is van groot belang voor het leerproces. In de tijd tussen de supervisiebijeenkomsten in, kan jij de ervaringen die in de supervisiesituatie zijn opgedaan, verwerken. Je gaat het geleerde in de praktijk uitproberen en nieuwe werkervaringen opdoen waarvan je kan leren en brengt deze nieuwe ervaringen weer in bij Supervisie. Ik begeleid jou door onderzoekende en verdiepende vragen te stellen en ruimte te geven om stil te staan in en bij jouw proces. Na Supervisie heb jij inzichten in jouw handelen, weet jij waar bepaalde reacties vandaan komen en kan jij (nog) beter reflecteren op jouw handelen en wie jij bent als (zorg)professional.

Individuele

Supervisie

Heb jij ervaringen op jouw werk waarbij jouw handelen je puzzelt? Bijvoorbeeld bij of na (agressie)-incidenten? Wil jij jezelf als (zorg)professional verder ontwikkelen en wil jij daarbij jouw handelen onderzoeken? Ik bied daarvoor Supervisie aan. Wat houdt dat precies in? Supervisie is een individueel leerproces waarbij we ingaan op jouw leervragen ten aanzien van jouw werk. Je reflecteert op jouw eigen werkervaringen en ik begeleid jou daarbij. Supervisie is gericht op het leren van deze ervaringen. Supervisie heeft als doel dat jouw kwaliteit van dienstverlening verbetert en dat jij jouw eigen leerproces vorm kan geven. Bij supervisie hoort ook (schriftelijk) reflecteren, dit is van groot belang voor het leerproces. In de tijd tussen de supervisiebijeenkomsten in, kan jij de ervaringen die in de supervisiesituatie zijn opgedaan, verwerken. Je gaat het geleerde in de praktijk uitproberen en nieuwe werkervaringen opdoen waarvan je kan leren en brengt deze nieuwe ervaringen weer in bij Supervisie. Ik begeleid jou door onderzoekende en verdiepende vragen te stellen en ruimte te geven om stil te staan in en bij jouw proces. Na Supervisie heb jij inzichten in jouw handelen, weet jij waar bepaalde reacties vandaan komen en kan jij (nog) beter reflecteren op jouw handelen en wie jij bent als (zorg)professional.