Intervisie

Wilt u meer verdieping voor uw medewerkers? Wilt u uw team verder helpen met kwaliteitsverbetering op de werkvloer? Intervisie is op basis van veiligheid en gelijkwaardigheid en het doel is de deskundigheid van de werknemers te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Ik heb de mogelijkheid om intervisie op te zetten binnen uw team en door mijn (werk)ervaring in het werken binnen diverse teams kan ik de intervisie op een professionele manier begeleiden. Het begeleiden van de intervisie doe ik aan de hand van diverse modellen. Hierin breng ik afwisseling aan en sluit aan bij wat nodig is binnen het team. Door diverse modellen aan te reiken creëer ik diversiteit en een focus bij de medewerkers zodat de intervisie levend blijft. Collega’s leren van en met elkaar!

Intervisie

Wilt u meer verdieping voor uw medewerkers? Wilt u uw team verder helpen met kwaliteitsverbetering op de werkvloer? Intervisie is op basis van veiligheid en gelijkwaardigheid en het doel is de deskundigheid van de werknemers te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Ik heb de mogelijkheid om intervisie op te zetten binnen uw team en door mijn (werk)ervaring in het werken binnen diverse teams kan ik de intervisie op een professionele manier begeleiden. Het begeleiden van de intervisie doe ik aan de hand van diverse modellen. Hierin breng ik afwisseling aan en sluit aan bij wat nodig is binnen het team. Door diverse modellen aan te reiken creëer ik diversiteit en een focus bij de medewerkers zodat de intervisie levend blijft. Collega’s leren van en met elkaar!