Supervisie

Gunt u uw medewerker(s) een verdere ontwikkeling in hun zijn als (zorg)professional? Is er een medewerker die een ervaring heeft op gedaan op het werk wat hem/haar puzzelt? Bijvoorbeeld een incident wat heeft plaats gevonden en uw medewerker wil zijn/haar handelen verder onderzoeken. Loopt een medewerker vast in zijn/haar werk? Supervisie wordt gegeven met het oog op professioneel functioneren, de bedoeling is dat uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening van de supervisant/medewerker verbetert. Supervisie is gericht op het leren van werkervaringen. De nadruk ligt op het ervaringsleren. Bij supervisie hoort ook (schriftelijk) reflecteren, dit is van groot belang voor het leerproces. In de tijd tussen de supervisiebijeenkomsten in, kan een supervisant/medewerker de ervaringen die in de supervisiesituatie zijn opgedaan, verwerken. Hij/zij gaat het geleerde in de praktijk uitproberen en nieuwe werkervaringen opdoen waarvan hij/zij kan leren en brengt deze nieuwe ervaringen weer in bij Supervisie. Het aantal supervisiebijeenkomsten is tussen de 12 en 15 keer. Deze vinden 1 maal per 2 á 3 weken plaats. Supervisie kan individueel en in groepjes (max. 3 personen) gegeven worden.

Supervisie

Gunt u uw medewerker(s) een verdere ontwikkeling in hun zijn als (zorg)professional? Is er een medewerker die een ervaring heeft op gedaan op het werk wat hem/haar puzzelt? Bijvoorbeeld een incident wat heeft plaats gevonden en uw medewerker wil zijn/haar handelen verder onderzoeken. Loopt een medewerker vast in zijn/haar werk? Supervisie wordt gegeven met het oog op professioneel functioneren, de bedoeling is dat uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening van de supervisant/medewerker verbetert. Supervisie is gericht op het leren van werkervaringen. De nadruk ligt op het ervaringsleren. Bij supervisie hoort ook (schriftelijk) reflecteren, dit is van groot belang voor het leerproces. In de tijd tussen de supervisiebijeenkomsten in, kan een supervisant/medewerker de ervaringen die in de supervisiesituatie zijn opgedaan, verwerken. Hij/zij gaat het geleerde in de praktijk uitproberen en nieuwe werkervaringen opdoen waarvan hij/zij kan leren en brengt deze nieuwe ervaringen weer in bij Supervisie. Het aantal supervisiebijeenkomsten is tussen de 12 en 15 keer. Deze vinden 1 maal per 2 á 3 weken plaats. Supervisie kan individueel en in groepjes (max. 3 personen) gegeven worden.